Dịch Thuật Công Chứng Ngôn Ngữ Chuyên Nghiệp Uy Tín

"Giống bạn: Chúng tôi luôn đúng hẹn và chính xác"

  • Giá dịch được bắt đầu từ 30.000 VNĐ/trang/A4
  • Công Chứng Nhà Nước chỉ có 20,000 VNĐ/dấu
  • Dịch giả uy tín hàng đầu cho ngôn ngữ của bạn
  • Thời gian hoàn thiện dịch công chứng trong ngày
  • Dịch vụ nhận trả tận nơi tại các Quận Hà Nội.
  • 98% Khách hàng hài lòng với chất lượng
  • Dịch vụ nhận trả tận nơi giá không đổi
  • Tài liệu dịch được lưu trữ 100 năm an toàn.
  • Bảo mật thông tin khách hàng chuyên nghiệp

Dịch thuật là gì??

Theo Wikipedia, dịch thuật là hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác thành một đoạn văn mới và tương đương - văn đích hay là bản dịch.

 

dịch thuật công chứng chuyên nghiệp uy tín

“Dịch” có nghĩa là thay đổi, biến đổi. "Thuật" là học thuật, kỹ thuật, phương pháp. Do đó, dịch thuật được hiểu là phương pháp chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, định nghĩa này vẫn chưa được thống nhất khi có khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. Sau đây là một số quan điểm được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu.

Hartman & Stock (1972) cho rằng: Dịch là thay thế một văn bản trong một ngôn ngữ bằng một văn bản tương đương trong ngôn ngữ thứ hai.

Theo Nida & Taber (1974), dịch thuật là tái tạo lại trong ngôn ngữ tiếp nhận (receptor language) sự tương đương tự nhiên và sát với thông điệp của ngôn ngữ nguồn (source language) về nghĩa (meaning) và phong cách (style).

Còn Newmark (1981) lại nhận định: Dịch thuật là chuyển văn bản này thành văn bản khác theo cùng cách tác giả thể hiện khi viết văn bản đó.

Hay Larson (1998): Dịch thuật là nghiên cứu từ vựng, cấu trúc kết học, hoàn cảnh giao tiếp và ngữ cảnh văn hóa của văn bản ngữ nguồn, phân tích văn bản để xác định nghĩa, rồi sử dụng từ vựng và cấu trúc kết học phù hợp trong ngôn ngữ tiếp nhận để tái lập cùng nghĩa ...

Như vậy, có thể thấy mỗi định nghĩa đều có cơ sở riêng và đều nói đến các khía cạnh khác nhau của dịch thuật.

Quy tắc vàng không thể bỏ qua đối với những dịch thuật viên

Bước 1: Nhận thông tin bài dịch của khách hàng.

Bước 2: Đánh giá phân loại tài liệu

Bước 3: Báo giá chi tiết và thời gian trả khách hàng.

Bước 4: Lập kế hoạch và chỉ định biên dịch viên dịch thuật

Bước 5: Kiểm tra/Hiệu đính lại toàn bộ bản dịch, không để sai sót. 

Bước 6: In và đi lấy công chứng/chứng thực bản dịch.

Bước 7: Gửi và trao tận tay cho khách hàng

Bước 8: Ghi nhận những thông tin phản hồi từ khách hàng

Bước 9: Tạo ra những bộ quy tắc ứng xử với khách hàng.

=> Xem ngay thông tin về Dịch thuật và những điều thú vị tại Chúc Vinh Quý

 Copyright 2017. All rights reserved by: https://dichthuatchucvinhquy.com/